Warning: Undefined variable $user_id in /home/carrnwus/public_html/auth/admin/initialize/sessions.php on line 119
Dashboard

Warning: Undefined variable $user in /home/carrnwus/public_html/auth/admin/inc/backend/views/inc_header.php on line 12

Warning: Attempt to read property "picture_path" on null in /home/carrnwus/public_html/auth/admin/inc/backend/views/inc_header.php on line 12

Warning: Undefined variable $user_role in /home/carrnwus/public_html/auth/admin/index.php on line 23

Warning: Undefined variable $user_role in /home/carrnwus/public_html/auth/admin/index.php on line 27

Warning: Undefined variable $user_name in /home/carrnwus/public_html/auth/admin/index.php on line 59

Welcome
Warning: Undefined variable $user_name in /home/carrnwus/public_html/auth/admin/index.php on line 133

Leads

15
56
Pending
20
FollowUp

CNF PKG

687
45
Hold
1751
Executed

BLKD Hotel

290
76
ANDM
119
ASSAM
90
DARJ

Preset

282
93
ANDM
65
ASSAM
96
DARJ
Daily Guest Follow Up Status
Guest Name Morning Call Evening Call
Prateek Rastogi
Kanna Sai kiran
Dhananjay Sonar
Subodh Kumar Singh
Vikash Sharma
DIWAKAR MAHADANI
Shailendra Sharma
Vikas Srivastava
USHA KIRAN SINHA
SANJAY TIWARI
Amardeep Singh
Rupinder Kumar
Om Bijwe
Mohinder pal
Sarvapriya Sangwan
Kareena Kareena
Ritesh kumar Nayak
vikas tripathi
SUCHIT DEKIVADIA
SANJAY TIWARI
PRATEEK RASTOGI
VANDANA
Sharon karthik Kunnath
Arun kumar Jagadeesan
Gnana Prakash Rachamadugu Lokanath
B Jagan
SANJAY TIWARI
ABHISHEK GUPTA
Saurabh Singh
Prakash Thorat
Vikas Sharma
Vivek anand
Navneet Khanna
M Bala Shanmukha Srinivas Nath
ASHOK KUMAR NIDIMORU
MANISH Paliwal
Saurabh Tewari
Manpreet Singh